Det er kommet forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det er bl.a. foreslått store endringer for beregning av engangsavgift på MC. De minste og mest miljøvennlige motorsyklene vil komme godt ut av det. Hvordan dette vil slå ut for nye reinsdyr, gjenstår å se.

Les mer her: Revidert nasjonalbudsjett!

Ekstra informasjon